Σεμινάριο Ανάλυσης_ Διάλεξη Πολυξένη Σπηλιώτη, Un. of Göttingen_13/11/2023

Η διάλεξη  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου, 2023 & ώρα 13:00, στην αιθ. Γ31, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ.

Τίτλος: Twisted Ruelle zeta function on locally symmetric spaces, the Fried’s conjecture and further applications

Περίληψη: In this talk, we will present some recent results concerning with the special values of the dynamical zeta functions on locally symmetric spaces. In particular, we study the twisted Ruelle zeta function at zero and its relationship with spectral and topological invariants. These results can be viewed as extensions of previous results by Fried to the case of an arbitrary representation. Our techniques are based on the spectral theory of non-self-adjoint Laplacians and the Selberg trace formula. The results are part of joint work with Jan Frahm, Léo Bénard and Jan Frahm, and Frédéric Naud.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 βρίσκεται στη διεύθυνση:

https://sites.google.com/view/analysis-seminar-samps/

Ομιλία Prof. Michael Ruzhansky _Τετάρτη 4/10/2023_Σεμινάριο Τομέα Μαθηματικών

Την Τετάρτη, 4/10/2023 & ώρα 15:00, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα, θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Prof. Michael Ruzhansky (Ghent University and Queen Mary University of London, http://ruzhansky.org).

Τίτλος: Very weak solutions to PDEs with singularities

Abstract: In this talk we will review the notion of very weak solutions, introduced for dealing with PDEs with very strong singularities in coefficients or data.

Από την Επιτροπή Σεμιναρίων 

Σεμινάριο Ανάλυσης_Λάμπρος Γαβαλάκης, Université Gustave Eiffel_11/9/2023

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου, 2023.  Αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα Μαθηματικών ΣΕΜΦΕ, κτ. Ε΄, 2ος όροφος.  Ώρα: 13:00

Ομιλητής: Λάμπρος Γαβαλάκης, Université Gustave Eiffel

Τίτλος: Discrete entropy monotonicity for log-concave sums on Z and Z^d

Περίληψη: A celebrated result of Artstein, Ball, Barthe and Naor (2004) states that the differential entropy of sums of continuous random variables increases along the central limit theorem. Although an exact analogue of this statement cannot be true for discrete random variables, Tao (2010) conjectured that an approximate version is true provided that the underlying entropies are large enough. We will present a recent proof of a special case of this conjecture for log-concave random variables on the integers and discuss current progress towards extending this result on Z^d. For the dimensional extension, we will mention some discrete analogues of results from convex analysis that may be of independent interest.

Part of the talk is based on joint work with M. Fradelizi and M.  Rapaport.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 βρίσκεται στη διεύθυνση:

https://sites.google.com/view/analysis-seminar-samps/