Πρόγραμμα Εξετάσεων

Ανακοίνωση για την εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος “Μη-γραμμική Συναρτησιακή Ανάλυση”

Η εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 & ώρα 11:00-12:30, εξ αποστάσεως. Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί ...
Read More

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήμάτος “Δυναμικά Συστήματα”

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος του κ. Σταυρακάκη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/02/2019 και ώρα 18.00-21.00 στο αμφ ...
Read More