Επικοινωνία

Κύριο έργο της Γραμματείας του ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» είναι η εξυπηρέτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, όπως οι εγγραφές, η καταχώρηση βαθμολογίας, η έκδοση πιστοποιητικών κ.λπ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες», στεγάζεται στον 1ο Όροφο του Νέου Κτηρίου ΣΕΜΦΕ (δίπλα στο εκκλησάκι), ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Τ.Κ. 157 80, ΑΘΗΝΑ.

Ώρες κοινού:
Δευτέρα: 11:00 – 13:00
Τετάρτη: 11:00 – 13:00
Παρασκευή: 11:00 – 13:00

Γραμματεία  ΔΠΜΣ: κα. Αύρα Κατζιλιέρη (210 772 4190), κα. Φλωράκη Έφη (210 772 1748).