Γενικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της Γραμματείας του ΔΠΜΣ

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος να παρακολουθούν  καθημερινά την ιστοσελίδα του προγράμματος διότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις σχετικά με τα ...
Read More

Ανακοίνωση για το μάθημα “Θεωρία Τελεστών”

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το μάθημα "Θεωρία Τελεστών" με διδάσκοντα τον κ. Γιαννακάκη,  Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π., (nyian@ math.ntua.gr) ...
Read More

Ανακοίνωση εγγραφών μετ. μαθ. εαρινού εξαμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ε.Μ.Ε. ΕΑΡ. ΕΞ. 2019-20 ...
Read More