Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Πιθανότητες”

Η εξέταση του μαθήματος “Πιθανότητες” με διδάσκοντα τον κ. Α. Μπάτση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/2/2023 & ώρα 18:00-21:00, Αμφ. 2  κτ. Α.