Ανακοίνωση της Γραμματείας του ΔΠΜΣ

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος να παρακολουθούν  καθημερινά την ιστοσελίδα του προγράμματος διότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις σχετικά με τα μαθήματα από τους διδάσκοντες. Επίσης υπενθυμίζονται  οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: του Διευθυντή του ΔΠΜΣ, κ. Ν. Γιαννακάκη, Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π. nyian@math.ntua.gr, Ε. Φλωράκη (Γραμματεία Τομέα Μαθηματικών) efi@math.ntua.gr, B. Μπάρμπα (Γραμματεία Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε) mpar@central.ntua.gr.

 

Καλή δύναμη & Υγεία σε όλους