Μία (1) θέση PhD στο Un. Queen Mary

Σχετικά με τη θέση: Η θέση είναι fully funded και συνδυάζει mathematical imaging, inverse problems, deep learning.

Αναλυτικές πληροφορίες:

https://www.qmul.ac.uk/maths/postgraduate/postgraduate-research/phd-projects/current-phd-projects/data-driven-image-processing-methods-with-applications-to-wildlife-conservation/