Ενημέρωση σχετικά με τις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με απόφαση της Διοίκησης του ΕΜΠ, δεν θα γίνουν μαθήματα τη Δευτέρα 9/10 και τη Δευτέρα 16/10, λόγω των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι διδάσκοντες θα προγραμματίσουν και θα ενημερώσουν τους σπουδαστές σχετικά με την αναπλήρωση των μαθημάτων.

      Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

  Ν. Γιαννακάκης, Αν. Καθηγητής Ε.ΜΠ.