Ανακοίνωση για τα μαθήματα, με διδάσκουσα την Καθηγήτρια, Σ. Λαμπροπούλου

1)  Η διδασκαλία του μαθήματος  Αλγεβρα, ξεκινάει αύριο
21/02/24 & ώρα 10:45  στην πλατφόρμα:

https://centralntua.webex.com/meet/sofial

Αύριο θα συζητηθούν και ώρες και μέρες
πάλι, για οριστικοποίηση.

2)  Η διδασκαλία του μαθήματος  Θεωρία Κόμβων,Τοπολογία Χαμηλών Διαστάσεων &  Εφαρμογές, θα πραγματοποιηθεί αύριο 21/02/24 & ώρα  15.15 στην πλατφόρμα:

https://centralntua.webex.com/meet/sofial

Και τα δύο μαθήματα θα εμφανίζονται μέχρι αύριο συνδεδεμένα στο ΔΠΜΣ ΕΜΕ στην πλατφόρμα HELIOS.

Από την διδάσκουσα

Σ. Λαμπροπούλου

Ανακοίνωση για το μάθημα “Μοντέλα Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα, Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες

 

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως  μας κοινοποίησαν οι διδάσκοντες του μαθήματος, η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  16/2/2024.

Πληροφορίες στη σελίδα του μαθήματος courses.corelab.ntua.gr/computability