Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα “Οικονομικά Μαθηματικά (Θεωρία Ισορροπίας)”

Το μάθημα του κ. Πολυράκη θα διδάσκεται κάθε Τρίτη και ώρα 17.00-20.00, στην αίθ. 103, νέο κτιρ. ΣΕΜΦΕ.

                                                               Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

 

Ανακοίνωση για το μάθημα “Αριθμητικές & Υπολογιστικές Μέθοδοι Προσομοίωσης Μηχανολογικών Κατασκευών”

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν, την Τρίτη 5/10/2021, και διεξάγονται κάθε Τρίτη, από 09:00 – 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές να αποστείλουν ένα email στον διδάσκοντα (cprovat@gmail.com) μαζί με το Skype-account που διαθέτουν. Στη συνέχεια, κάθε Τρίτη θα αποστέλλεται πρόσκληση προς όλους ταυτόχρονα μέσω Skype, αλλά (προφανώς) η σύνδεση καθενός μπορεί να γίνεται ακόμη και σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το περιεχόμενο και οι όροι του μαθήματος αναγράφονται στην ιστοσελίδα: http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1373 

 

Ο διδάσκων

Χρ. Προβατίδης, Καθηγητής ΕΜΠ