Ομιλία Κωνσταντίνου Καββαδία_ Δευτέρα 20/5/2024_ Σεμινάριο Ανάλυσης

Σας προσκαλούμε στη διαλέξη του κ. Κων/νου Καββαδία, Massachusetts Institute of Technology, η οποία θα πραγματοπoιηθεί τη Δευτέρα 20/5/2024, στην Αίθουσα Γ31, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ & ώρα 15:30.

Τίτλος: Introduction to Schramm-Loewner Evolution (SLE)

Περίληψη: The Schramm-Loewner Evolution (SLE_κ) is a one parameter family (κ>0) of curves which connect two boundary points of a simply connected domain. It was introduced by Schramm in 1999 as a candidate to describe the scaling limit of the interfaces that arise in discrete models at criticality
from statistical mechanics on planar lattices, such as the loop erased random walk and the percolation model. In my talk, I will discuss about the intuition behind the definition of SLE_κ and I will introduce some of its basic properties obtained during the last twenty years. I will also discuss about some recent results obtained in a series of recent research works.
Finally, if time permits, I will discuss about some ongoing research results.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 βρίσκεται στη διεύθυνση:

https://sites.google.com/view/analysis-seminar-samps/

Από την Επιτροπή του Σεμιναρίου Ανάλυσης