Διάλεξη Α. Εσκενάζη_ Δευτέρα 8/1/2024_ Σεμινάριο Ανάλυσης

Σας προσκαλούμε στη διάλεξη του Αλέξανδρου Εσκενάζη, Sorbonne Université and Trinity College, Cambridge, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα , 8/1/2024 & ώρα 13:00.

Τίτλος: Resilience of cube slicing in ℓ_p

Περίληψη:  We shall discuss the state of the art on the problem of identifying the volume maximizing and minimizing hyperplane sections of p-balls in R^n. After explaining a reduction to a sharp probabilistic estimate on moments of rotationally invariant random vectors, we will present a recent work with P. Nayar (Warsaw) and T. Tkocz (CMU) identifying the volume maximizing section for p greater than a universal constant.

Από την Επιτροπή του Σεμιναρίου Ανάλυσης

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://sites.google.com/view/analysis-seminar-samps/