Ανακοίνωση για τα μαθήματα, με διδάσκουσα την Καθηγήτρια, Σ. Λαμπροπούλου

1)  Η διδασκαλία του μαθήματος  Αλγεβρα, ξεκινάει αύριο
21/02/24 & ώρα 10:45  στην πλατφόρμα:

https://centralntua.webex.com/meet/sofial

Αύριο θα συζητηθούν και ώρες και μέρες
πάλι, για οριστικοποίηση.

2)  Η διδασκαλία του μαθήματος  Θεωρία Κόμβων,Τοπολογία Χαμηλών Διαστάσεων &  Εφαρμογές, θα πραγματοποιηθεί αύριο 21/02/24 & ώρα  15.15 στην πλατφόρμα:

https://centralntua.webex.com/meet/sofial

Και τα δύο μαθήματα θα εμφανίζονται μέχρι αύριο συνδεδεμένα στο ΔΠΜΣ ΕΜΕ στην πλατφόρμα HELIOS.

Από την διδάσκουσα

Σ. Λαμπροπούλου