Ανακοίνωση για το μάθημα Στοχαστικές Διαδικασίες

Το μάθημα της Παρασκευής, 21/10 αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα, Α. Μπάτση.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ