Ανακοίνωση για το μάθημα “Αριθμητικές & Υπολογιστικές Μέθοδοι Προσομοίωσης Μηχανολογικών Κατασκευών» (προσφέρομενο μάθημα από τη συνεργαζόμενη Σχολή Μηχ/γων Μηχ/κων)

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν, την Τρίτη 11/10/2022, και διεξάγονται κάθε Τρίτη, από 09:00 – 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές να αποστείλουν ένα email στον διδάσκοντα (cprovat@gmail.com).

Το περιεχόμενο και οι όροι του μαθήματος αναγράφονται στην ιστοσελίδα: http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1373 

 

Ο Διδάσκων

Χρ. Προβατίδης, Καθηγητής ΕΜΠ