Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα “Στοχαστικές Διαδικασίες”

Η αίθουσα διδασκαλίας αλλάζει σε: 005 Νέα κτ. ΣΗΜΜΥ