Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα “Οικονομικά Μαθηματικά (Θεωρία Ισορροπίας)”

Το μάθημα του κ. Πολυράκη θα διδάσκεται κάθε Τρίτη και ώρα 17.00-20.00, στην αίθ. 103, νέο κτιρ. ΣΕΜΦΕ.

                                                               Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ