Ανακοίνωση για την εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος “Μη-γραμμική Συναρτησιακή Ανάλυση”

Η εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 & ώρα 11:00-12:30, εξ αποστάσεως. Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα ενημερωθείτε για τη διαδικασία της εξετασης, από τον διδάσκοντα του μαθήματος, κ. Δ. Κραββαρίτη.