Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ανακοίνωση για το μάθημα “Μη Γραμμικά Συστήματα & Έλεγχος”

Παρκαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το μεταπτυχιακό μάθημα "Μη Γραμμικά Συστήματα & Έλεγχος¨, με διδάσκοντες τους κ.κ. Ι ...
Read More

Ανακοίνωση για τα μεταπτυχιακά μαθήματα “Μπευζιανή Στατιστική και MCMC” & “Υπολογιστική Στατιστική”

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το μεταπτυχιακό μάθημα "Μπευζιανή Στατιστική και MCMC" με διδάσκοντα τον κ. Δ. Φουσκάκη, ...
Read More