Ανακοίνωση για το μάθημα “Θεωρία Τελεστών”

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το μάθημα “Θεωρία Τελεστών” με διδάσκοντα τον κ. Γιαννακάκη,  Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π., (nyian@ math.ntua.gr) να ενημερωθούν σχετικά.ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ