Πρακτική άσκηση για μεταπτυχιακούς φοιτητές

It is a collaboration with the applied mathematics department in Ecole des Ponts and INRIA, so it is an excellent chance for the students.
Όποιος μεταπτυχιακός φοιτητής ενδιαφέρεται να στείλει το συντομότερο δυνατόν ένα email στην κ. Γκέκα evigkeka@googlemail.com,