Θέση ΥΔ στο TU/e

https://jobs.tue.nl/en/vacancy/phd-position-in-the-area-of-stochastic-processes-and-applied-probability-763720.html