Ανακοίνωση για το μάθημα “Μη Γραμμικά Συστήματα & Έλεγχος”

Παρκαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το μεταπτυχιακό μάθημα “Μη Γραμμικά Συστήματα & Έλεγχος¨, με διδάσκοντες τους κ.κ. Ι. Τσινιά, Καθηγητή Ε.Μ.Π. και  Ι. Καραφύλλη, Αν. Καθηηγητή Ε.Μ.Π. να εγγραφούν στο mycourses.

 

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.