Ανακοίνωση για τα μεταπτυχιακά μαθήματα “Μπευζιανή Στατιστική και MCMC” & “Υπολογιστική Στατιστική”

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το μεταπτυχιακό μάθημα “Μπευζιανή Στατιστική και MCMC” με διδάσκοντα τον κ. Δ. Φουσκάκη, Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π. να εγγραφούν  στην σελίδα του mycourses http://mycourses.ntua.gr/courses/PSTGR1322/. 

Αντίστοιχα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το μεταπτυχιακό μάθημα “Υπολογιστική Στατιστική”, με διδάσκοντα τον κ. Δ. Φουσκάκη, Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π., να εγγραφούν στην σελίδα του mycourses
http://mycourses.ntua.gr/courses/PSTGR1323/

Στη συνέχεια ο κ. Φουσκάκης  θα ενημερώσει τις παραπάνω σελίδες σχετικά με πληροφορίες για την on-line διδασκαλία.

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.