Ανακοίνωση για το μάθημα «Αριθμητικές Μέθοδοι Συνήθων και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων α) Προβλήματα αρχικών & συνοριακών τιμών»...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η       Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα «Αριθμητικές Μέθοδοι Συνήθων και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων α) Προβλήματα αρχικών & συνοριακών τιμών», με διδάσκοντα τον κ. Σ. Βουτσινά και που ενδιαφέρονται να εξεταστούν σε αυτό κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου, να επικοινωνήσουν άμεσα, μέσω email, με τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (mpar@central.ntua.gr,...

Εγγραφές Μαθημαάτων Εαρ. Εξ. Ακ. Ετ. 2017-2018...

Ανακοίνωση Εγγραφών Εαρ. Εξ. 17_18Δήλωση μαθημάτων εαρινού 17_18 Εφαρμ. Μαθηματ. Επιστήμες

Ανακοίνωση για το μάθημα “Αλγεβρες Lie και Ομάδες Lie”...

Οσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα “Αλγεβρες Lie και Ομάδες Lie”, να  επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα κ. Φελλούρη, στο mail afellou@math.ntua.gr.  

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο μεταπτυχιακών σπουδών 2017-2018...

αρχειο pdf

Δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Ακ. Ετους 2017-2018...

αρχειο pdf

Ανακοίνωση δήλωσης μαθημάτων χειμ. εξαμήνου...

αρχειο pdf