Σεμινάριο Τομέα Μαθηματικών, Διαλέξεις Α. Παπαπαντολέων & Victor Isakov, 18/5/2018...

OMILIA V IsakovOMILIA A. PAPAPANTOLEON 2

Ανακοίνωση για το μάθημα «Αριθμητικές Μέθοδοι Συνήθων και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων α) Προβλήματα αρχικών & συνοριακών τιμών»...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η       Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα «Αριθμητικές Μέθοδοι Συνήθων και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων α) Προβλήματα αρχικών & συνοριακών τιμών», με διδάσκοντα τον κ. Σ. Βουτσινά και που ενδιαφέρονται να εξεταστούν σε αυτό κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου, να επικοινωνήσουν άμεσα, μέσω email, με τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (mpar@central.ntua.gr,...

Σεμινάριο Τομέα Μαθηματικών, 27/3 & 28/3...

ΟΜΙΛΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΟΜΙΛΙΑ Carole Bernard and Steven Vanduffel

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2017-2018...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘ. ΕΑΡ. ΕΞ. 17.18

Ανακοίνωση για το μάθημα “Μαθηματική Ανάλυση & Εφαρμογές στη Μηχανική των Ρευστών”...

Το μάθημα  “Μαθηματική Ανάλυση & Εφαρμογές στη Μηχανική των Ρευστών” με διδάσκοντα τον κ. Σ. Βουτσινά, θα γίνεται κάθε Πέμπτη 11:00-15:00, στην αιθ. 2 του κτ. Ε.