Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 δεν θα πραγματοποιηθούν μεταπτυχιακά μαθήματα.

 

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.