Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στο Δ.Π.Μ.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή αιτήσεων για το Δ.Π.Μ.Σ “Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες”, έως την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018.