Ανακοίνωση για το μάθημα «Αριθμητικές Μέθοδοι Συνήθων και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων α) Προβλήματα αρχικών & συνοριακών τιμών»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

 

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα «Αριθμητικές Μέθοδοι Συνήθων και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων α) Προβλήματα αρχικών & συνοριακών τιμών», με διδάσκοντα τον κ. Σ. Βουτσινά και που ενδιαφέρονται να εξεταστούν σε αυτό κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου, να επικοινωνήσουν άμεσα, μέσω email, με τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (mpar@central.ntua.gr, efi@math.ntua.gr).