Ανακοίνωση για το μάθημα “Πιθανότητες”

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του μαθήματος ” Πιθανότητες”, αύριο Τρίτη 14/11/2017. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί στο επόμενο μάθημα.

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.