Αλλαγή ώρας εξέτασης μαθήματος

 

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «Αριθμητικές Μέθοδοι Συνήθων και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων Α) Προβλήματα αρχικών & συνοριακών τιμών» θα πραγματοποιηθεί στις 26/6/2017 και ώρα 18.00-21.00, στην αιθ. 103, νέο κτίριο ΣΕΜΦΕ.