Ανακοίνωση για το μάθημα “Μη Γραμμικά Συστήματα & Έλεγχος”...

Παρκαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το μεταπτυχιακό μάθημα “Μη Γραμμικά Συστήματα & Έλεγχος¨, με διδάσκοντες τους κ.κ. Ι. Τσινιά, Καθηγητή Ε.Μ.Π. και  Ι. Καραφύλλη, Αν. Καθηηγητή Ε.Μ.Π. να εγγραφούν στο mycourses.   Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Ανακοίνωση της Γραμματείας του ΔΠΜΣ...

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος να παρακολουθούν  καθημερινά την ιστοσελίδα του προγράμματος διότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις σχετικά με τα μαθήματα από τους διδάσκοντες. Επίσης υπενθυμίζονται  οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: του Διευθυντή του ΔΠΜΣ, κ. Ν. Γιαννακάκη, Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π. nyian@math.ntua.gr, Ε. Φλωράκη (Γραμματεία Τομέα Μαθηματικών) efi@math.ntua.gr, B. Μπάρμπα (Γραμματεία Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε) mpar@central.ntua.gr.   Καλή δύναμη & Υγεία σε όλους  ...

Ανακοίνωση για τα μεταπτυχιακά μαθήματα “Μπευζιανή Στατιστική και MCMC” & “Υπολογιστική Στατιστική”...

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το μεταπτυχιακό μάθημα “Μπευζιανή Στατιστική και MCMC” με διδάσκοντα τον κ. Δ. Φουσκάκη, Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π. να εγγραφούν  στην σελίδα του mycourses http://mycourses.ntua.gr/courses/PSTGR1322/.  Αντίστοιχα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το μεταπτυχιακό μάθημα “Υπολογιστική Στατιστική”, με διδάσκοντα τον κ. Δ. Φουσκάκη, Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π., να εγγραφούν στην σελίδα του mycourses http://mycourses.ntua.gr/courses/PSTGR1323/ Στη συνέχεια ο κ. Φουσκάκης  θα ενημερώσει τις παραπάνω σελίδες σχετικά με πληροφορίες για την on-line διδασκαλία. Από τη Γραμματεία του...

Ανακοίνωση περιορισμένης λειτουργίας της Γραμματείας της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε....

20200311_AnakoinosiGiaAnastoliLeitAnal

Ανακοίνωση για το μάθημα “Θεωρία Τελεστών”...

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το μάθημα “Θεωρία Τελεστών” με διδάσκοντα τον κ. Γιαννακάκη,  Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π., (nyian@ math.ntua.gr) να ενημερωθούν σχετικά.ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ